Core Tools – SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP& CP

Core Tools reprezintă un set de instrumente și metode esențiale utilizate în industria auto și în alte industrii pentru a asigura calitatea și performanța proceselor. Aceste instrumente sunt fundamentale pentru gestionarea calității și îmbunătățirea continuă a proceselor.

Cursurile Core Tools sprijină angajații în îmbunătățirea procedurilor și sunt fundamentale pentru un sistem eficient de management al calității, în conformitate cu cerințele actuale ale industriei auto.

Recomandat pentru

 • Personal tehnic productiv implicat în operarea, controlul sau coordonarea Sistemului de Management al Calității în organizaţie
 • Personal implicat în conducerea proceselor din departamentele calitate, inginerie proces, producție, management
 • Personal implicat in auditurile interne de sistem, proces sau produs
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

4 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă noțiunile de localizare și variație a proceselor.
 • Depindă tehnicile de construire a diagramelor de control în funcție de tipul de date.
 • Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.
 • Identifice şi înțeleagă de unde pot proveni variațiile în cadrul procesului de măsurare.
 • Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.
 • Deprindă abilitățile se a efectua studii Gage R&R pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.
 • Înțeleagă ce este o analiză de risc FMEA.
 • Identifice modalitățile potențiale de defectare și mai apoi a cauzelor care au dus la apariția acestora.
 • Evalueze severitatea, frecvența de apariție și detecția precum și Action Priority în vederea deciziei de  dezvoltare de acțiuni de prevenție și/sau detecție.
 • Poată completa un PFMEA împreună cu echipa.
 • Înțeleagă ce este APQP.
 • Care este legătura dintre APQP și îmbunătățirea proceselor.
 • Înțeleagă pașii APQP / intrările și ieșirile acestora.
 • Ce sunt și la ce se folosesc listele de verificări.
 • Identifice şi înțeleagă cerinţele PPAP în conformitate cu IATF 16949.
 • Înțeleagă relațiile existente între documentele din PPAP şi a modului în care trebuie construită documentaţia de aprobare.
 • Înțeleagă ce este un Plan de Control și de ce este dezvoltat.
 • Care sunt tipurile de Planuri de control și care sunt intrările folosite pentru completarea acestora.
 • Poată completa un Plan de Control împreună cu echipa.

Structură

Modul 1 (ziua 1 și 2)

Statistical Process Control – Controlul statistic al proceselor / SPC   

 • Introducere în SPC;
 • Noțiuni statistice de bază;
 • Introducere în MINITAB;
 • Diagrama de control (date continue și discrete);
 • Analiza capabilității procesului;
 • Folosirea MINITAB în realizarea diagramelor de control și a capabilităților.

Measurement System Analysis – Analiza sistemului de măsurare / MSA

 • Introducere în MSA (Analiza sistemelor de măsurare);
 • Înțelegerea noțiunilor de bază: Discriminare, Acuratețe versus Precizie, Bias, Liniaritate, Stabilitate, Repetabilitate, Reproductibilitate, Gage R&R;
 • Realizare și interpretare MSA pentru date continue;
 • Realizare și interpretare MSA pentru date atributive (interpretare grafică și analitică);
 • Folosirea MINITAB în realizarea studiilor Gage R&R.

Modul 2 (ziua 3 și 4)

Failure Mode and Effects Analysis – Analiza Modurilor de defectare și a efectelor / FMEA

 • Introducere în FMEA;
 • Tipuri de FMEA;
 • Metodologia FMEA cei 7 pași din punct de vedere practic:
  • Planificare și Pregătire
  • Analiza Structurii
  • Analiza Funcțională
  • Analiza Defectărilor
  • Analiza de risc
  • Optimizare
  • Documentarea rezultatelor

Advanced Product Quality Planning & Control Plan – Planificarea Avansată a Calității Produsului și Planul de Control / APQP & CP

 • Introducere in APQP;
 • Fazele planificării calității produsului;
 • Planul de Control.

Production Part Approval Process – Procesul de aprobare a producției / PPAP

 • Introducere în PPAP;
 • Cerințele PPAP;
 • Niveluri PPAP;
 • Documentaţia şi pregătirea ei.

Beneficii pentru organizație

 • Creșterea eficienței proceselor, Reducerea costurilor.
 • Reducerea defectelor și a riscurilor.
 • Conformitatea cu standardele industriei (automotive).
 • Produse și servicii de calitate superioară, conform așteptărilor clienților.
 • Creșterea încrederii clienților în brand și în capacitatea de a livra produse fiabile.
 • Îmbunătățirea culturii organizaționale.
 • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
 • Capabilități superioare în fața concurenței.
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Pentru partea SPC și MSA recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.