FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (+Opțional Reverse FMEA)

Bazat pe manualul AIAG/VDA, ediția a 1-a din 2019

FMEA este acronimul englezesc pentru Failure Mode & Effect Analysis, adică, în românește, Analiza Modurilor de Defectare și a Efectelor. FMEA este o metodă de analiză sistematică şi proactivă a unui sistem, ce evaluează UNDE şi CUM poate să apară o defectare și care vor fi efectele acesteia. Un document detaliat care identifică modalitățile prin care un proces sau un produs nu poate îndeplini cerințele critice ale clienților. Un document viu care enumeră toate cauzele posibile (x-i care duc la erori în proces) de eșec din care poate fi generată o listă de posibile modalități de defectare. Un document care permite echipei să urmărească și să prioritizeze acțiunile necesare pentru îmbunătățirea procesului. Cursul se focalizează pe PFMEA – FMEA de proces, acesta fiind cel mai răspândit.

Reverse FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) este o metodă utilizată în managementul calității și în domeniul ingineriei pentru identificarea și evaluarea potențialelor defecțiuni, însă într-o direcție inversă față de FMEA tradițională.

În timp ce FMEA tradițională este orientată spre prevenirea defecțiunilor într-un proces sau într-un produs înainte ca acestea să apară, Reverse FMEA este folosită pentru a investiga și a analiza cauzele probabile ale unui defect sau a unei defecțiuni care s-au produs deja într-un sistem sau produs.

La finalul cursului FMEA participanții vor fi capabili să:

 • Înțeleagă ce este o analiză de risc FMEA.
 • Identifice modalitățile potențiale de defectare și mai apoi a cauzelor care au dus la apariția acestora.
 • Evalueze severitatea, frecvența de apariție și detecția precum și Action Priority în vederea deciziei de  dezvoltare de acțiuni de prevenție și/sau detecție.
 • Poată completa un PFMEA împreună cu echipa.

La finalul cursului Reverse FMEA participanții vor fi capabili să:

 • Înțeleagă conceptul de Reverse FMEA și importanța sa în managementul calității și în inginerie.
 • Se familiarizeze cu procesul de Reverse FMEA și pașii implicați.
 • Își dezvolte abilitățile de identificare a cauzelor probabile ale defecțiunilor și de evaluare a impactului acestora.
 • Utilizeze un chestionar pentru auditarea P-FMEA.
 • Poată completa un Reverse PFMEA împreună cu echipa în diferite domenii.

Cui se adresează:. Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor. Cursul este recomandat în special personalului implicat în analizele de risc din industria Automotive.

Durată: 2 zile + 4 ore RFMEA

Pentru o eficiență maximă recomandăm finalizarea cursului cu proiecte practice alocate cursanților. În acest fel aceștia au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele teoretice învățate. În acest caz, la 2 săptămâni după curs va urma o zi pentru prezentarea proiectelor.

Agenda FMEA:

 • Introducere
 • Introducere în FMEA
 • Realizare PFMEA
  • P1. Planificare și Pregătire
  • P2. Analiza Structurii
  • P3. Analiza Funcțională
  • P4. Analiza Defectărilor
  • P5. Analiza de Risc
  • P6. Optimizare
  • P7. Documentarea rezultatelor
 • Aplicație practică pe produs din compania dvs.
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Agenda Reverse FMEA:

 • Introducere
 • Introducere în FMEA & Reverse FMEA
 • Instrumente și tehnici utilizate în Reverse FMEA
 • Realizare Reverse PFMEA
 • Studii de caz, exemple practice și Aplicație
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Ajută la la identificarea și evaluarea potențialelor moduri de eșec ale produselor sau proceselor. Prin analiza cauzelor și efectelor, organizația poate anticipa și preveni problemele înainte de a afecta calitatea sau performanța.
 • Permite organizației să prioritizeze acțiunile de îmbunătățire sau corective în funcție de gravitatea și probabilitatea modurilor de eșec. Aceasta duce la o utilizare mai eficientă a resurselor.
 • Reducerea Riscurilor și Costurilor. Prin aplicarea măsurilor preventive și corective identificate în FMEA, organizația poate reduce riscurile de eșec și, implicit, costurile asociate cu defectele sau problemele de calitate.
 • FMEA contribuie la identificarea și eliminarea potențialelor probleme de calitate, ceea ce duce la creșterea calității produselor sau serviciilor oferite de organizație.
 • Îmbunătățirea satisfacției clienților și menține sau câștiga încrederea acestora.
 • Evidențierea zonele de proces care necesită îmbunătățiri și optimizări. Aceasta permite organizației să eficientizeze fluxurile de lucru și să reducă pierderile de timp și resurse.
 • Conformitatea cu Standardele de Calitate și Reglementările / IATF 16949
 • Implementarea FMEA în organizație poate contribui la dezvoltarea unei culturi a îmbunătățirii continue, în care angajații sunt încurajați să identifice și să rezolve problemele într-un mod proactiv.
 • Reducerea Numărului de Retururi și Reclamații.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.