MSA – Measurement System Analysis

Curs bazat pe manualul AIAG MSA, ediția a 4-a – Folosind MINITAB

MSA este definită ca o metodă experimentală și matematică de determinare a variației indusă unui proces de acțiunea de măsurare.

Variația procesului de măsurare poate contribui direct la variabilitatea globală a procesului nostru.

MSA este utilizat pentru a certifica sistemul de măsurare pentru utilizare prin evaluarea acurateței, preciziei și stabilității sistemului.

 Cu ce ne ajută: La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
Identifice şi înțeleagă de unde pot proveni variațiile în cadrul procesului de măsurare.Identifice şi înțeleagă de unde pot proveni variațiile în cadrul procesului de măsurare.
Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.
Deprindă abilitățile se a efectua în echipă studii Gage R&R pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.Deprindă abilitățile se coordona studii Gage R&R pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.
Cursanții pot instrui personalul înj a efectua studii MSA atât pentru datede tip conntinuu cât și pentru date de tip atributiv.
Folosească MINITAB în studiile MSA.Ia decizii privind acceptarea sau rejectarea loturilor de la furnizori atât pentru date variabile cât și atributive.
 Folosească MINITAB în studiile MSA

Cui se adresează:. Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor. Se mai adresează și personalului implicat în auditurile interne de sistem, proces sau produs.

Durată:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
1 zi2 zile.

Pentru o eficiență maximă recomandăm finalizarea cursului cu proiecte practice alocate cursanților. În acest fel aceștia au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele teoretice învățate. În acest caz, la 2 săptămâni după curs va urma o zi pentru prezentarea proiectelor.

Agenda:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
IntroducereIntroducere
Introducere în MSAIntroducere în MSA
Realizare și interpretare MSA pentru date de tip continuuRealizare și interpretare MSA pentru date de tip continuu.
Aplicație Practică
Realizare și interpretare MSA pentru date de tip atributivRealizare și interpretare MSA pentru date de tip atributiv. Aplicație Practică
Rezumat. Discuții. Închiderea cursuluiEșantion de acceptare
 Eșantion de acceptare pentru date variabile
 Eșantion de acceptare pentru date atributive
 Testarea datelor continue cu răspuns Trece / Nu trece
 Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

  • Înțelegerea conceptelor fundamentale precum validarea sistemelor de măsurare, calibrarea, stabilitatea și reproductibilitatea, ceea ce contribuie la îmbunătățirea proceselor de măsurare.
  • Asigurarea preciziei măsurătorilor
  • Eficiența în utilizarea resurselor
  • Conformitate cu standardele industriale
  • Reducerea erorilor sistemului de măsurare
  • Îmbunătățirea fiabilității datelor
  • Optimizarea proceselor de măsurare
  • Dezvoltarea abilităților de analiză
  • Prin înțelegerea detaliată a funcționării sistemelor de măsurare, participanții pot deveni mai eficienți în diagnosticarea și remedierea problemelor legate de măsurători.
  • Creșterea încrederii în rezultatele măsurătorilor.

Pentru o eficiență crescută în utilizarea practică a MSA recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz. 

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.