Analiza SWOT

Pentru a găsi cea mai bună opțiune dintre alternative strategice disponibile trebuie să avem o abordare realistă, bazată pe fapte, asupra punctelor tari și punctelor slabe ale unei organizații, inițiative sau a unei persoane. Aceste cunoștințe sunt foarte utile pentru luarea deciziilor și formularea strategiilor în deplină cunoștință de cauză.

Termenul “SWOT” este acronimul din limba engleză Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunități și Amenințări).

SWOT este o modalitate utilizată de evaluare a stării generale a unei organizații astfel încât să poată fi dezvoltat un plan de acțiune care să țină cont de punctele tari (S) ale acesteia, de a se elimina punctele slabe (W), să se exploateze eficient oportunitățile apărute (O) și care să permită evitarea amenințărilor (T).

Recomandat pentru

 • Personal din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, etc
 • Se mai adresează și personalului din Logistică sau Suport clienți
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

1 zi Există posibilitatea unei sesiuni de o zi de Follow up pentru proiecte practice alocate cursanților

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

 • Înțeleagă ce este SWOT
 • Descopere care sunt avantajele și limitele analizai SWOT
 • Învețe cum se realizează o analiză SWOT
 • Folosească Brainstormingul și prioritizarea în SWOT
 • Să realizeze practic o analiză SWOT, un Plan de acțiune și un Raport SWOT

Structură

 • Introducere
 • Introducere în SWOT
 • Metodologia SWOT – Pas cu pas
  • S – „Strengths” – Puncte tari
  • W – „Weaknesses” – Puncte slabe
  • O – „Opportunities” – Oportunități
  • T – „Threats” – Amenințări
 • Instrumente folosite: Brainstorming, Prioritizarea,
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Un curs SWOT ajută organizația să realizeze o analiză strategică detaliată a mediului său intern și extern. Identificarea punctelor tari și slabe interne, precum și a oportunităților și amenințărilor externe, permite dezvoltarea unei strategii mai informate și adaptate la context.
 • Îmbunătățirea luării deciziilor.
 • Identificarea avantajelor competitive.
 • Gestionarea riscurilor.
 • Alinierea resurselor.
 • Planificare strategică mai eficientă.
 • Dezvoltarea unei viziuni comune.
 • Creșterea adaptabilității organizaționale.
 • Comunicarea eficientă.
 • Îmbunătățirea performanței generale.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.