Six Sigma Green Belt – Cu proiect îmbunătățire – Coaching inclus

Six Sigma este metodologia de îmbunătățire pentru procese existente – atât zona de producție, cât și zona de servicii – care vizează îmbunătățirea calității, economisirea costurilor și reducerea timpului. Six sigma este, de asemenea, un sistem de instrumente și tehnici statistice axate pe eliminarea defectelor și reducerea variabilității procesului. Sigma se referă la legătura dintre numărul de defecte per milion de oportunități și numărul de abateri standard găsite în specificația unui proces, pentru a indica cât de mult din produse se încadrează în cerințele clienților. Metodologia este destinată persoanelor cu înaltă calificare ce cunosc atât metodologia cât și instrumente statistice avansate. Nivelurile de certificare sunt împrumutate din artele marțiale Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, etc

Cu ce ne ajută: Prin implementarea metodologiei Six Sigma, o organizație poate îmbunătăți eficiența prin identificarea și rezolvarea defectelor de produs sau piese și poate minimiza variația în cadrul unui proces. Nu în ultimul rând prin proiecte Six Sigma se pot reduce costurile și îmbunătăți satisfacția clienților. 

La finalul cursului participanții vor fi capabili să ducă la bun sfârșit, singuri, noi proiecte de îmbunătățire bazate pe metodologia Six Sigma.

Cui se adresează:. Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, logistică, management implicat în îmbunătățirea continuă a proceselor.

Durată: 16 zile – în funcție de proiectele practice alese. Din acestea 1 zi este dedicată alegerii proiectelor împreună cu managementul, 10 zile instruire și aplicații practice, 4 zile coaching la proiectele practice și 1 zi prezentări proiecte. Între module / coaching cursanții vor lucra la proiecte (3-4 săptămâni).

Agenda:

 • Alegere proiecte Six Sigma
 • Modulul 1: Introducere în Six Sigma, faza de Definire, faza de Măsurare
  • 1.1. Introducere în Definire
  • 1.2. Determinarea cerințelor clienților
  • 1.3. Vocea Clientului
  • 1.4. CTQ – Critical to Quality
  • 1.5. Diagrama SIPOC la Nivel Macro
  • 1.6. Diagrama de flux la Nivel Macro
  • 1.7. Project Charter
  • 2.1. Introducere în Măsurare
  • 2.2. Înțelegerea procesului
  • 2.3. Colectarea datelor
  • 2.4. Noțiuni statistice de bază
  • 2.5. Introducere în MINITAB
  • 2.6. Analiza grafică a datelor cu MINITAB
  • 2.7. Controlul Statistic al proceselor (SPC)
  • 2.8. Analiza Sistemelor de măsurare (MSA)
 • Modulul 2: Coaching la proiecte ziua 1, continuare faza de măsurare apoi faza de Analiză
  • 2.8. Continuare faza de Măsurare (MSA)
  • 3.1. Introducere în Analiză
  • 3.2. Analiza calitativă a datelor
  • 3.3. Analiza Multi-Variabilă (Multy Vary Chart)
  • 3.4. Testarea ipotezelor
  • 3.5. Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Atributiv
  • 3.6. Testarea ipotezelor cu date distribuite non normal
  • 3.7. Testarea ipotezelor cu Y Atributiv x Atributiv
  • 3.8. Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Continuu
  • 3.9. Cauzele rădăcină în rezolvarea problemei
 • Modulul 3 Coaching la proiecte ziua 2, faza de Îmbunătățire și Control
  • 4.1. Introducere în Îmbunătățire
  • 4.2. Generarea ideilor
  • 4.3. Evaluarea și selectarea soluțiilor
  • 4.4. Optimizarea Procesului
  • 4.5. Implementarea acțiunilor (Test Pilot)
  • 4.6. Verificarea eficacității acțiunilor
  • 5.1. Introducere în Control
  • 5.2. Controlul prin SMI (Sistemul de management Integrat)
  • 5.3. Diagrama de Control – Rol în prevenire
  • 5.4. Planul de Control
  • 5.5. Lessons Learned și Recunoaștere
  • 5.6.Considerente Finale
  • 5.7. Recapitulare și Testare
 • Coaching la proiecte ziua 3
 • Coaching la proiecte ziua 4
 • Prezentare proiecte.

Beneficii pentru organizație

 • Creșterea eficienței organizaționale, Reducerea costurilor.
 • Produse și servicii de calitate superioară, conform așteptărilor clienților.
 • Creșterea încrederii clienților în brand și în capacitatea de a livra produse fiabile.
 • Decizii bazate pe analiza datelor și a faptelor concrete, nu pe intuiție sau presupuneri.
 • Promovarea unei culturi a calității și a îmbunătățirii continue.
 • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
 • Certificarea angajaților în diferite niveluri Six Sigma (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt etc.).
 • Creșterea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme complexe.
 • Organizații mai competitive pe piață datorită produselor de calitate și a proceselor optimizate.
 • Capabilități superioare în fața concurenței.
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Pentru partea de statistică avansată, faza de analiză, este obligatorie achiziționarea software MINITAB. Acesta se poate instala la început ca și versiune gratuită (30 de zile trial version). Downlodarea se poate face de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare teoretică tip grilă. Vor fi eliberate adeverințe de participare. Pentru cursanții care finalizează proiectul practic desemnat vor fi emise certificări Green Belt.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.