Quick – Six Sigma Green Belt

Trainingul Six Sigma Green Belt este o pregătire detaliată care îi instruiește pe profesioniști în utilizarea metodologiei Six Sigma pentru îmbunătățirea proceselor în organizații. Acesta oferă o înțelegere profundă a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor Six Sigma, permițând participanților să conducă sau să facă parte din echipe de proiect Six Sigma.

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Manageri și Directori
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

5 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

Cursurile Six Sigma Green Belt sunt concepute pentru a oferi participanților un set solid de competențe în îmbunătățirea proceselor, iar certificarea atestă capacitatea lor de a aplica aceste cunoștințe în practică.

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă Metodologia Six Sigma, inclusiv conceptele DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) și modul în care acestea se aplică în îmbunătățirea proceselor.
 • Aplice instrumentele și tehnicile specifice Six Sigma pentru identificarea cauzelor principale ale problemelor și evaluarea performanței proceselor.
 • Înțeleagă noțiunile de localizare și variație a proceselor.
 • Deprindă tehnicile de construire a principalelor diagramelor de control în funcție de tipul de date.
 • Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.
 • Folosească MINITAB în construirea diagramelor de Control și a studiilor de capabilitate.
 • Identifice şi înțeleagă de unde pot proveni variațiile în cadrul procesului de măsurare.
 • Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.
 • Deprindă abilitățile se a efectua studii Gage R&R pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.
 • Folosească MINITAB în tehnici statistice avansate (T-test, ANOVA, Moods Median Test, Chi Square test, Corelația și Regresia) – pentru demonstrarea relațiilor cauză efect din procese.
 • Folosească MINITAB în realizarea DOE.
 • Interpreteze rezultatele unui experiment.
 • Facă parte din echipe de proiect Six Sigma, asumându-și responsabilitatea pentru îmbunătățirea proceselor și rezolvarea problemelor în cadrul organizației.
 • Identifice și implementeze în echipă soluții eficiente pentru îmbunătățirea proceselor, având în vedere obiectivele organizației și nevoile clienților.
 • Implementeze practici de management al calității și să dezvolte sisteme de control pentru a asigura menținerea performanței îmbunătățite a proceselor.
 • Colaboreze eficient în cadrul echipelor de proiect, evidențiind calitățile de lider și de membru responsabil.

Structură

 • Introducere în Six Sigma
 • Introducere în Lean Manufacturing
 • Definire
  • Introducere în Definire
  • Determinarea cerințelor clienților
  • Vocea Clientului
  • CTQ – Critical to Quality
  • Diagrama SIPOC la Nivel Macro
  • Diagrama de flux la Nivel Macro
  • Project Charter
 • Măsurare
  • Introducere în Măsurare
  • Înțelegerea procesului
  • Colectarea datelor
  • Noțiuni statistice de bază
  • Introducere în MINITAB
  • Analiza grafică a datelor cu MINITAB
  • Controlul Statistic al proceselor
  • Diagrame de Control
  • Capabilitatea proceselor
  • MSA – MSA pentru date de tip continuu
  • MSA – MSA pentru date de tip continuu
 • Analiză
  • Introducere în Analiză
  • Analiza calitativă a datelor
  • Analiza Multi-Variabilă (Multy Vary Chart)
  • Testarea ipotezelor
  • Testarea mediei pentru y continuu și x atributiv (T-Test și ANOVA)
  • Testarea mediei pentru y continuu și x continuu (Scatterplot, Corelația, Regresia simplă și multiplă)
 •  Îmbunătățire
  • Introducere în Îmbunătățire
  • Generarea ideilor – Brainstorming
  • Evaluarea și selectarea soluțiilor
  • Optimizarea Procesului – Poka Yoke, Design of Experiment, PFMEA
  • Implementarea acțiunilor (Test Pilot)
  • Verificarea eficacității acțiunilor – Diagrama de Control pe etape
 • Control
 • Introducere în Control
 • Controlul prin SMI (Sistemul de management Integrat)
  • Diagrama de Control – Rol în prevenire
  • Planul de Control
  • Lessons Learned și Recunoaștere
  • Considerente Finale
 • Recapitulare și Testare

Beneficii pentru organizație

 • Creșterea eficienței organizaționale, Reducerea costurilor.
 • Produse și servicii de calitate superioară, conform așteptărilor clienților.
 • Creșterea încrederii clienților în brand și în capacitatea de a livra produse fiabile.
 • Decizii bazate pe analiza datelor și a faptelor concrete, nu pe intuiție sau presupuneri.
 • Promovarea unei culturi a calității și a îmbunătățirii continue.
 • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
 • Certificarea angajaților în diferite niveluri Six Sigma (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt etc.).
 • Creșterea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme complexe.
 • Organizații mai competitive pe piață datorită produselor de calitate și a proceselor optimizate.
 • Capabilități superioare în fața concurenței.
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

 Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.