DOE – Design Of Experiments – Nivel avansat

Design of Experiments (DoE), sau proiectarea experimentelor, este o metodă științifică și statistică utilizată pentru a planifica, a efectua și a analiza experimente în scopul obținerii unor date semnificative și informative despre un sistem sau un proces. Scopul principal al DoE este să optimizeze procesele, să identifice factorii cheie care influențează un rezultat și să determine interacțiunile între acești factori.

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Ingineri de Proces
 • Specialiști în Lean și Six Sigma
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

2 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Descopere ce este și cum se aplică DOE.
 • Înțeleagă Conceptele de Bază: Factori, nivele, replicare, răspuns, etc
 • Selecteze Variabilele Cheie din DOE.
 • Înțeleagă cum ne ajută statistica în procese și care sunt noțiunile statistice de bază ce ne trebuie în înțelegerea DOE.
 • Selecteze un “experimental design”.
 • Identifice interacțiunile dintre factori și să determine influența fiecărui factor asupra rezultatelor experimentelor.
 • Fie capabili să prezinte rezultatele experimentelor într-un mod clar și coerent, utilizând grafice și rapoarte, și să comunice concluziile relevante.
 • Utilizeze rezultatele experimentelor pentru a optimiza procese, identificând combinațiile optime ale factorilor pentru a atinge obiectivele dorite.
 • Înțeleagă cum este folosit MINITAB în realizarea DOE.
 • Interpreteze rezultatele unui experiment.
 • Conducă echipe pentru a planifica și a efectua experimente, contribuind la atingerea obiectivelor stabilite.

Structură

 • Introducere
 • Noțiuni Statistice de bază
 • Introducere în MINITAB și Analiza Grafică
 • Introducere în DOE
 • DOE (Design Of Experiment)
 • RSM (Response Surface Method)
 • Aplicație practică
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Optimizarea Proceselor. Un curs DOE îi învață pe participanți să identifice și să optimizeze factorii cheie care influențează rezultatele proceselor organizaționale, contribuind astfel la eficiența și eficacitatea acestora.
 • Economii de Timp și Resurse Un DOE eficient poate ajuta la reducerea timpilor de ciclu, a resurselor utilizate și a costurilor asociate cu procesele organizaționale.
 • Creșterea Calității Produselor sau Serviciilor. DOE contribuie la identificarea și eliminarea variabilității nedorite și a factorilor care pot afecta negativ calitatea produselor sau serviciilor oferite de organizație.
 • Inovație și Dezvoltare. DOE stimulează inovația prin permiterea explorării și înțelegerii mai profunde a relațiilor dintre variabilele cheie din cadrul proceselor organizaționale.
 • Reducerea Riscului. Prin identificarea și evaluarea factorilor critici, DOE ajută la reducerea riscurilor asociate cu procesele organizaționale, contribuind la evitarea problemelor și a erorilor.
 • Eficiență Operațională Crescută. DOE poate contribui la creșterea eficienței operaționale prin eliminarea activităților inutile și identificarea optimă a combinațiilor de factori care conduc la rezultatele dorite.
 • Dezvoltarea Abilităților Echipei. Cursul oferă participanților abilități practice și cunoștințe pe care le pot aplica în echipă pentru a planifica și a efectua experimente, îmbunătățind astfel colaborarea și comunicarea în cadrul organizației.
 • Cultură a Îmbunătățirii Continue. DOE poate contribui la cultivarea unei culturi a îmbunătățirii continue, în care angajații sunt încurajați să caute constant modalități de optimizare a proceselor.

Recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.