Lean Fundamentals

Cursul Lean Fundamentals este conceput pentru a oferi participanților un set solid de competențe în îmbunătățirea proceselor, instrumentele și cunoștințele necesare pentru a implementa cu succes principiile Lean în mediul lor de lucru.

Acesta oferă o înțelegere profundă a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor Lean, permițând participanților să conducă sau să facă parte din echipe de proiecte de îmbunătăţire.

Implementarea conceptului se bazează pe identificarea non valorilor (lucrurile care nu adaugă valoare = waste) și minimalizarea acestora, adică eliminarea celor care nu afectează calitatea produsului

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Manageri și Directori
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

2 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă principiile și conceptele Lean Manufacturing.
 • Identifice și să elimine pierderile din procesele de producție, inclusiv stocurile excesive, timpii de așteptare și defectele.
 • Învețe modul de optimizare a fluxului de lucru pentru a reduce timpul de producție și a elimina ineficiențele.
 • Implementeze și gestioneze sisteme Kanban pentru a optimiza gestionarea stocurilor și a fluxului de materiale.
 • Își dezvolte abilitățile pentru a încuraja o cultură a îmbunătățirii continue în cadrul organizației
 • Înțeleagă conceptul de sistem pull  / push și să poată aplica aceste principii pentru a alinia producția cu cererea reală a pieței.
 • Poată implementa 5S (Sortare, Sistematizare, Strălucire, Standardizare, Susținere), care sunt esențiale pentru organizarea și curățenia locurilor de muncă.
 • Își dezvolte abilitățile de gestionare a schimbărilor asociate cu implementarea Lean Manufacturing, inclusiv rezistența la schimbare și gestionarea tranziției.
 • Conștientizeze rolul implicării angajaților în procesul de îmbunătățire și al impactului pe care îl au angajații asupra eficienței proceselor.

Structură

 • Introducere în Lean
 • Cele 7 (8) tipuri de pierderi
 • Kaizen
 • Total Productive Maintenance – TPM
 • Value Stream Mapping
 • SMED – Single-Minute Exchange of Die
 • Standardized Work – Takt time
 • 5S pentru avansați
 • Finalizarea cursului, Discuții

Beneficii pentru organizație

 • Reducerea Costurilor. Lean Manufacturing vizează eliminarea pierderilor din procesele de producție, ceea ce poate duce la o reducere semnificativă a costurilor operaționale.
 • Creșterea Eficienței Operaționale. Principiile Lean vizează optimizarea fluxurilor de lucru și eliminarea activităților care nu adaugă valoare. Acest lucru duce la o eficiență operațională crescută și la un timp de producție mai scurt.
 • Îmbunătățirea Calității Produselor. Focalizarea pe eliminarea defectelor și a erorilor din procese contribuie la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite de organizație.
 • Reducerea Stocurilor. Principiile Lean, precum sistemul pull și implementarea Kanban, contribuie la reducerea stocurilor excesive, optimizând astfel gestiunea materialelor și reducând costurile asociate stocării.
 • Îmbunătățirea Timpului de Livrare. Prin eliminarea ineficiențelor și optimizarea fluxurilor de lucru, Lean Manufacturing poate contribui la scurtarea timpului de livrare către clienți.
 • Creșterea Implicării Angajaților. Se încurajează implicarea angajaților în identificarea și implementarea îmbunătățirilor, contribuind la o cultură a îmbunătățirii continue și la o mai mare satisfacție la locul de muncă.
 • Îmbunătățirea Moralei și a Climatului Organizațional. Prin eliminarea activităților inutile și îmbunătățirea eficienței, angajații pot simți că munca lor este mai valoroasă și că au un impact semnificativ asupra rezultatelor organizației.
 • Conformitate cu Cerințele clienților. Prin eliminarea erorilor și prin livrarea promptă a produselor sau serviciilor, organizația poate satisface mai bine cerințele și așteptările clienților.
 • Creșterea Competitivității. Implementarea Lean Manufacturing contribuie la creșterea competitivității organizației pe piață prin oferirea de produse și servicii de înaltă calitate la costuri mai reduse și cu timpi de livrare mai rapizi.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Consultanta si Training

Consultanta si Training