Managementul Performanței

Managementul performanței se referă la procesul prin care organizațiile își îndrumă angajații pentru a atinge obiectivele organizaționale. Este un sistem care implică stabilirea obiectivelor, monitorizarea progresului, evaluarea performanței individuale și echipe, oferirea feedback-ului și dezvoltarea continuă a angajaților.

Scopul principal al managementului performanței este să asigure că munca angajaților contribuie la realizarea obiectivelor organizaționale într-un mod eficient și eficace.

Recomandat pentru

 • Personal middle management din toate departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor
 • Personal din conducerea departamentelor Resurse Umane
 • Top Management
 • Consultanți în management
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională
 • Antreprenori și Proprietari de Afaceri

Durata

2 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă Conceptele de Management al Performanței (Valori / Viziune / Misiune / Strategie / Obiective Strategice / KPI)
 • Practice cum se stabilesc și monitorizează obiectivele (KPI)
 • Îți dezvolte abilitățile de evaluare a performanței
 • Furnizeze feedback constructiv
 • Învețe modalitățile de motivare a angajaților
 • Își dezvolte abilitățile de comunicare
 • Înțeleagă cum se implementează un sistem de recunoaștere a performanței
 • Promoveze cultura îmbunătățirii Continue
 • Conștientizeze importanța Managementului Performanței

Structură

 • Introducere în Managementul Performanței
 • Scopurile Managementului Performanței
 • Procesul de Management al Performanței
 • Valori / Viziune / Misiune / Strategie / Obiective Strategice / KPI 
 • Indicatorii Cheie de Performanță (KPIs)
 • Stabilirea indicatorilor de performanță / SMART
 • Planificarea Performanței / Măsurarea obiectivelor angajaților
 • Monitorizarea și evaluarea Performanței
 • Motivarea și Recunoașterea
 • Matricea Hoshin Kanri – Studiu de caz / Exemple Practice
 • Beneficiile Managementului Performanței
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului / Examinare

Beneficii pentru organizație

 • Eficiența Operațională Crescută. Un sistem eficient de management al performanței poate contribui la stabilirea și atingerea obiectivelor organizaționale, asigurând astfel o eficiență operațională mai mare.
 • Creșterea Productivității. Prin stabilirea obiectivelor clare și monitorizarea performanței, angajații sunt mai motivați și mai orientați către obiective, ceea ce poate duce la o creștere a productivității.
 • Îmbunătățirea Calității Produselor/Serviciilor. Un management eficient al performanței contribuie la identificarea și remedierea promptă a problemelor, având ca rezultat îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor furnizate de organizație.
 • Creșterea Satisfacției Angajaților. Angajații care primesc feedback constant și care sunt implicați în stabilirea obiectivelor și planificarea dezvoltării personale tind să fie mai satisfăcuți profesional. Acest lucru poate contribui la reducerea fluctuației personalului și la crearea unui climat organizațional pozitiv.
 • Identificarea și Retenția Talentelor. Prin evaluarea și recunoașterea performanței individuale, organizația poate identifica și recompensa talentele cheie, contribuind astfel la retenția acestora.
 • Dezvoltarea Competențelor și a Potențialului. Cursul de Management al Performanței poate ajuta organizația să creeze planuri de dezvoltare individuală pentru angajați, contribuind la creșterea nivelului general de competențe și potențial al forței de muncă.
 • Cultură a Îmbunătățirii Continue. Implementarea și menținerea unui sistem de management al performanței promovează o cultură a îmbunătățirii continue, în care angajații sunt încurajați să își evalueze și să își îmbunătățească constant performanța.
 • Conformitate cu Obiectivele Organizaționale: Prin alinierea obiectivelor individuale cu cele organizaționale, cursul de Management al Performanței contribuie la asigurarea unei coerențe în direcționarea eforturilor angajaților spre realizarea viziunii și misiunii organizației.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.