QRQC

QRQC este un acronim care se traduce din engleză ca „Quick Response to Quality Concerns” sau „Quick Response to Customer Complaints”. Reprezintă o metodă de gestionare a problemelor și de luare a măsurilor rapide pentru a rezolva aceste probleme într-un mediu de producție sau într-o organizație.

Recomandat pentru

 • Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, etc)
 • Se mai adresează și personalului din Logistică sau Suport clienți
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

1 zi

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

Participanții la cursul QRQC vor dobândi următoarele competențe și abilități:

 • Înțelegere clară a conceptelor de bază ale QRQC, inclusiv principiile de bază, scopul și beneficiile acestei metode de rezolvare a problemelor.
 • Formarea participanților.  Scopul cursului QRQC este de a forma participanții pentru a putea implementa și utiliza eficient QRQC în mediul lor de lucru. Acest lucru implică învățarea pașilor și a tehnicilor necesare.
 • Identificarea problemelor și prioritizarea acestora. Cursul ajută participanții să învețe cum să identifice problemele de calitate, să le prioritizeze și să le clasifice în funcție de impactul asupra producției sau serviciilor.
 • Învățarea tehnicilor de analiză a cauzelor, cum ar fi analiza 5W2H (Who, What, When, Where, Why, How, How Much), diagrama cauză-efect (Ishikawa) sau analiza 5.
 • Dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiune. Cursul oferă cunoștințe și abilități pentru dezvoltarea unor planuri de acțiune eficiente.
 • Învățarea tehnicilor de monitorizare și urmărire a progresului în rezolvarea problemelor. Acesta include utilizarea indicatorilor de performanță (KPIs) pentru a evalua rezultatele și a asigura îmbunătățiri continue.
 • Participanții sunt instruiți să utilizeze procesul QRQC ca parte a unei culturi de îmbunătățire continuă în organizație. Acest lucru implică folosirea informațiilor și experienței acumulate pentru a preveni reapariția problemelor și pentru a crește eficiența proceselor.
 • Cursul ajută participanții să dezvolte abilități de comunicare eficientă atât în interiorul echipei de lucru, cât și cu alte departamente sau părți interesate.

Structură

 • Introducere
 • Problemele – Tehnici de rezolvare
 • Introducere în QRQC
 • Aplicarea practică a metodologiei QRQC completare pași
  • Instrumente folosite: 5W&2H, Brainstorming, Pareto, Diagrame de control, Plan de Acțiune, MSA, Ishikawa, 5 Why, IPO, Diagrama de Flux, Diagrame de prioritizare / Pugh, Poka Yoke, DOE, Test Pilot, Standardizarea Proceselor, Management vizual, FMEA, Control Plan
 • Aplicație Practică
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Dezvoltarea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme
 • Abordare sistematică a problemelor.
 • Eficiență în rezolvarea problemelor critice. Cursul poate ajuta echipa să dezvolte abilități în identificarea și gestionarea problemelor, reducând impactul acestora asupra operațiunilor organizaționale.
 • Îmbunătățirea calității produselor/serviciilor.
 • Îmbunătățirea comunicării interne.
 • Reducerea costurilor de non-calitate
 • Creșterea satisfacției clienților
 • Încurajarea culturii de îmbunătățire continuă
 • Demonstrarea angajamentului față de calitate
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.