Six Sigma Green Belt Fundamentals – Modulul 1

Descriere

Trainingul Six Sigma Green Belt este o pregătire detaliată care îi instruiește pe profesioniști în utilizarea metodologiei Six Sigma pentru îmbunătățirea proceselor în organizații. Acesta oferă o înțelegere profundă a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor Six Sigma, permițând participanților să conducă sau să facă parte din echipe de proiect Six Sigma.

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Manageri și Directori
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

5 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

Cursurile Six Sigma Green Belt sunt concepute pentru a oferi participanților un set solid de competențe în îmbunătățirea proceselor, iar certificarea atestă capacitatea lor de a aplica aceste cunoștințe în practică.

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă Metodologia Six Sigma, inclusiv conceptele DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) și modul în care acestea se aplică în îmbunătățirea proceselor.
 • Aplice instrumentele și tehnicile specifice Six Sigma pentru identificarea cauzelor principale ale problemelor și evaluarea performanței proceselor.
 • Înțeleagă noțiunile de localizare și variație a proceselor.
 • Deprindă tehnicile de construire a principalelor diagramelor de control în funcție de tipul de date.
 • Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.
 • Folosească MINITAB în construirea diagramelor de Control și a studiilor de capabilitate.
 • Identifice şi înțeleagă de unde pot proveni variațiile în cadrul procesului de măsurare.
 • Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.
 • Deprindă abilitățile se a efectua studii Gage R&R pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.
 • Folosească MINITAB în studiile MSA pentru date de tip continuu.
 • Facă parte din echipe de proiect Six Sigma, asumându-și responsabilitatea pentru îmbunătățirea proceselor și rezolvarea problemelor în cadrul organizației.
 • Colaboreze eficient în cadrul echipelor de proiect, evidențiind calitățile de lider și de membru responsabil.
 • Participe la al doilea Modul: Lean Six Sigma Advanced

Structură

 • Introducere în Six Sigma
 • Introducere în Lean Manufacturing
 • Definire
  • Introducere în Definire
  • Determinarea cerințelor clienților
  • Vocea Clientului
  • CTQ – Critical to Quality
  • Diagrama SIPOC la Nivel Macro
  • Diagrama de flux la Nivel Macro
  • Project Charter
 • Măsurare
  • Introducere în Măsurare
  • Înțelegerea procesului
  • Colectarea datelor
  • Noțiuni statistice de bază
  • Introducere în MINITAB
  • Analiza grafică a datelor cu MINITAB
  • Controlul Statistic al proceselor
  • Diagrame de Control
  • Capabilitatea proceselor
  • MSA – MSA pentru date de tip continuu
 • Recapitulare și Testare

Beneficii pentru organizație

 • Creșterea eficienței organizaționale, Reducerea costurilor.
 • Produse și servicii de calitate superioară, conform așteptărilor clienților.
 • Creșterea încrederii clienților în brand și în capacitatea de a livra produse fiabile.
 • Decizii bazate pe analiza datelor și a faptelor concrete, nu pe intuiție sau presupuneri.
 • Promovarea unei culturi a calității și a îmbunătățirii continue.
 • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
 • Certificarea angajaților în diferite niveluri Six Sigma (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt etc.).
 • Creșterea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme complexe.
 • Organizații mai competitive pe piață datorită produselor de calitate și a proceselor optimizate.
 • Capabilități superioare în fața concurenței.
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.