SMED – Single-Minute Exchange of Die

SMED (Single Minute Exchange of Die) reprezintă o metodă de management a schimbărilor rapide, dezvoltată pentru a reduce timpul necesar pentru a schimba echipamentul sau instrumentele într-un proces de producție. Această metodă a fost introdusă de Shigeo Shingo, un expert japonez în producție, și este adesea asociată cu sistemul de producție Lean.

Principiul de bază al SMED este să reducă timpul necesar pentru schimbarea de la o activitate de producție la alta, astfel încât producția să poată fi adaptată rapid și eficient la cerințele pieței. Obiectivul principal al SMED este de a atinge sau de a depăși un timp de schimbare de un minut sau mai puțin, de unde provine și numele „Single Minute Exchange of Die”.

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Manageri și Directori
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

4 ore / De obicei cursul se cuplează cu alte cursuri din Lean Manufacturing (5S, Standardizarea Proceselor, sau Value Stream Map)

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă conceptele cheie legate de activitățile de schimbare. Identificare și clasificare.
 • Facă diferența între activitățile interne și externe
 • Utilizeze instrumente și tehnici SMED (5S, Poka Yoke, Standardizare, etc)
 • Folosească pașii învățați pentru implementarea SMED
 • Dezvolte planuri de acțiune
 • Înțeleagă și să aplice conceptul de loturi mici (Lot Size Reduction)
 • Implice echipa și să conducă schimbarea
 • Monitorizeze și să evalueze rezultatele
 • Furnizeze rapoarte și prezentări relevante

Structură

 • Introducere
 • Introducere în SMED
 • Etapele Implementării SMED
 • Studiu de caz SMED
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Reducerea timpilor de schimbare
 • Creșterea flexibilității
 • Scăderea costurilor
 • Eliminarea activităților care nu adaugă valoare
 • Creșterea calității produselor
 • Reducerea stocurilor
 • Optimizarea utilizării capacităților de producție
 • Încurajarea unei culturi a îmbunătățirii continue
 • Competitivitate sporită pe piață

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.