Standardizarea Proceselor

Standardizarea proceselor se referă la stabilirea și aplicarea unor standarde și proceduri clare pentru desfășurarea unui proces specific într-un mod constant și eficient. Scopul principal al standardizării proceselor este de a asigura uniformitatea și calitatea rezultatelor, de a reduce variația și de a optimiza performanța generală a organizației.

Se recomandă cuplarea cu cursul 5S – Organizarea locurilor de muncă.

Recomandat pentru

 • Top Management și Middle management
 • Specialiști în managementul calității
 • Ingineri de proces
 • Specialiști în îmbunătățirea continuă
 • Angajați din domeniul operațiunilor
 • Specialiști în sisteme de management al calității (ISO, Six Sigma, etc.)
 • Profesioniști în logistică și lanțul de aprovizionare
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

1 zi

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă conceptele cheie legate de standarde în general și standardizarea proceselor în special
 • Exploreze tehnici și metode eficiente pentru implementarea standardelor care conduc la o creștere a calității.
 • Creeze, documenteze, implementeze și monitorizeze în echipă standarde sau proceduri operaționale standard.
 • Înțeleagă și asigurare importanța conformării cu reglementările relevante.
 • Înțeleagă importanța contribuției lor la standardizarea proceselor pentru succesul general al organizației.

Structură

 • Introducere în standardizare
 • Standardizarea Proceselor
 • Crearea și documentarea standardelor
 • Implementarea, Auditarea și Monitorizarea Standardelor
 • Implementarea standardelor în practică – Proceduri Operaționale
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

  • Consistență în desfășurarea activităților. Standardizarea proceselor asigură că aceleași activități sunt efectuate în mod uniform și constant de fiecare dată, eliminând variația și contribuind la calitatea și eficiența generală.

  • Reducerea erorilor și defectelor. Standardele bine definite și procedurile clare contribuie la reducerea posibilității de apariție a erorilor și a defectelor în procesele organizației, ceea ce duce la o îmbunătățire a calității.

  • Eficiență operațională crescută. Procesele standardizate aduc cu sine o mai mare eficiență, deoarece contribuie la optimizarea fluxului de lucru, eliminarea redundanțelor și reducerea timpului pierdut.

  • Reducerea costurilor. Prin eliminarea erorilor și îmbunătățirea eficienței, organizația poate reduce costurile asociate cu defectele, reprelucrări și pierderea de resurse.

  • Managementul mai eficient al resurselor umane. Angajații beneficiază de standarde și proceduri clare, facilitând instruirea, integrarea mai rapidă a noilor membri ai echipei și gestionarea mai eficientă a personalului.

  • Mai puține conflicte și confuzii. Standardele bine definite reduc ambiguitatea și neînțelegerile cu privire la modul în care trebuie să fie realizate activitățile, evitând astfel conflictele și confuziile.

  • Îmbunătățirea relațiilor cu clienții. Prin asigurarea unei calități constante și a furnizării de produse sau servicii conform standardelor, organizația își poate îmbunătăți imaginea și relațiile cu clienții.

  • Conformitate crescută. Organizația poate mai ușor să îndeplinească cerințele de conformitate și reglementare, având procese standardizate care respectă standardele și reglementările din industrie.

  • Îmbunătățirea capacității de învățare și îmbunătățire continuă. Cursurile de standardizare a proceselor ajută organizația să dezvolte o cultură a învățări și a îmbunătățirii continue, promovând astfel evoluția și adaptabilitatea la schimbările din mediul de afaceri.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.