SPC – Statistical Process Control

Curs bazat pe manualul AIAG SPC, ediția a 2-a – Folosind MINITAB

SPC este un acronim de la Statistical Process Control. Acesta reprezintă aplicarea metodelor statistice pentru monitorizarea și controlul proceselor pentru a asigura operarea cu rezultate sau produse conforme cu cerințele clientului.

SPC este o metodă eficientă de a conduce la îmbunătățirea continuă. Prin monitorizarea și controlul unui proces, ne putem asigura că funcționează la potențialul maxim.

Instrumentele cele mai folosite sunt Diagrama de control / control chart și Capabilitatea / capability.

 Cu ce ne ajută: La finalul cursului participanții vor fi capabili să:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
Înțeleagă noțiunilor de localizare și variație a proceselor.Lucreze cu indicatorii de localizare și variație a proceselor.
Deprindă tehnicile de construire a principalelor diagramelor de control în funcție de tipul de date.Deprindă practic tehnicile de construire a tuturor diagramelor de control în funcție de tipul de date.
Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.
Participe în echipă la efectuarea unor studii SPC cu MINITAB pentru studiul stabilității și/sau capabilității proceselor.Conducă studii SPC cu MINITAB pentru studiul stabilității și/sau capabilității proceselor.

Cui se adresează:. Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor. Se mai adresează și personalului implicat în auditurile interne de sistem, proces sau produs.

Durată:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
1 zi2 zile.

Pentru o eficiență maximă recomandăm finalizarea cursului cu proiecte practice alocate cursanților. În acest fel aceștia au posibilitatea să își perfecționeze și să pună în practică cunoștințele teoretice învățate. În acest caz, la 2 săptămâni după curs va urma o zi pentru prezentarea proiectelor.

Agenda:

Nivel introductiv:Nivel Avansat:
IntroducereIntroducere
Introducere în SPC / Noțiuni statistice de bazăIntroducere în SPC / Noțiuni statistice de bază
Introducere în MINITABIntroducere în MINITAB
Diagrama de Control (I-MR, Xbar-R, p-Chart) – aplicații cu diagramele I-MR, Xbar-R, p-ChartDiagrama de Control (I-MR, Xbar-R, Xbar-s, u-Chart, p-Chart, Diagrama de control pe etape) – aplicații cu toate tipurile de diagrame de control
Capabilitatea proceselor – teorieCapabilitatea proceselor – teorie și exemple practice
Rezumat. Discuții. Închiderea cursuluiRezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

  • Creșterea eficienței proceselor, Reducerea costurilor
  • Reducerea defectelor
  • Conformitatea cu standardele industriei (automotive)
  • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
  • Capabilități superioare în fața concurenței.
  • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.
  • Creșterea încrederii în rezultatele măsurătorilor    

Pentru o eficiență crescută în utilizarea practică a SPC recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.