VSM – Value Stream Map

Value Stream Mapping (VSM) este o tehnică de vizualizare și analiză a fluxului de valoare în cadrul unui proces sau sistem, în scopul identificării și eliminării activităților care nu adaugă valoare directă pentru client. Această metodă este adesea utilizată în domeniul Lean Management și este o unealtă importantă pentru îmbunătățirea continuă a proceselor.

Recomandat pentru

 • Manageri și Lideri de Operațiuni
 • Ingineri de Proces
 • Specialiști în Lean și Six Sigma
 • Specialiști în Managementul Calității
 • Manageri de Producție
 • Angajați din Domeniul Logistică și Lanțul de Aprovizionare
 • Manageri de Proiect
 • Angajați din Domeniul Serviciilor
 • Antreprenori și Proprietari de Afaceri
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

1 zi

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă conceptele de bază ale Value Stream Mapping inclusiv rolul său în Lean Management și îmbunătățirea continuă a proceselor.
 • Fie capabili să elaboreze o hartă a fluxului de valoare detaliată pentru un proces specific, identificând etapele cheie, fluxurile de materiale și informații, și evidențiind zonele de pierdere de valoare.
 • Poată recunoaște și să analizeze activitățile dintr-un proces care nu adaugă valoare directă și să propună soluții pentru a le reduce sau elimina.
 • Calculeze timpul de ciclu
 • Dezvolte abilități pentru a analiza fluxurile de lucru, să identifice blocajele și să propună îmbunătățiri pentru a optimiza fluxul de valoare.
 • Înțeleagă importanța echipei multidisciplinare.
 • Fie capabili să dezvolte un plan practic și acțiuni specifice pentru a îmbunătăți procesul, luând în considerare prioritățile și obiectivele organizației.
 • Poată comunica clar rezultatele analizei VSM și propunerile de îmbunătățire către membrii echipei și alte părți interesate.
 • Înțeleagă cum să aplice conceptele VSM în diverse industrii, inclusiv în producție, servicii sau lanțul de aprovizionare.
 • Devină familiarizați cu instrumentele și tehnicile specifice folosite în Value Stream Mapping, inclusiv simbolurile standardizate și alte elemente de notare.

Structură

 • Procese, Abordare Procesuală
 • Introducere în Lean Manufacturing – Tipuri de pierderi în procese
 • Introducere în Value Stream Map (VSM)
 • VSM – Definiție, Istoric și importanță
 • Principii de bază și obiectivele VSM
 • Elemente de bază ale VSM
 • Construirea practică a VSM
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Îmbunătățirea Eficienței Operaționale. VSM permite identificarea și eliminarea activităților care nu adaugă valoare directă, ceea ce duce la un flux de lucru mai eficient și la reducerea timpilor de ciclu.
 • Reducerea Pierderilor de Valoare (Waste). Analiza VSM ajută la identificarea și eliminarea pierderilor de valoare, cum ar fi timpul de așteptare, transportul inutil sau stocurile excesive.
 • Optimizarea Fluxurilor de Lucru. Cursul VSM îi învață pe participanți cum să analizeze și să optimizeze fluxurile de lucru, identificând blocajele și eliminând ineficiențele.
 • Creșterea Calității Produselor sau Serviciilor. Prin reducerea pierderilor și optimizarea proceselor, VSM contribuie la creșterea calității produselor sau serviciilor furnizate de organizație.
 • Management Mai Eficient al Stocurilor. Cursul VSM poate contribui la gestionarea mai eficientă a stocurilor, evitând stocurile nejustificate și reducând costurile asociate.
 • Creșterea Satisfacției Clienților. Prin îmbunătățirea eficienței și calității, organizația poate oferi produse sau servicii mai bune, ceea ce contribuie la creșterea satisfacției clienților.
 • Managementul Mai Bun al Lanțului de Aprovizionare. VSM poate fi aplicat și în gestionarea lanțului de aprovizionare, contribuind la o coordonare mai bună și la reducerea fluctuațiilor.
 • Reducerea Costurilor. Eliminarea activităților care nu adaugă valoare și optimizarea proceselor duc la o reducere a costurilor operaționale și la creșterea eficienței financiare.
 • Creșterea Adaptabilității Organizaționale. VSM dezvoltă o înțelegere mai profundă a proceselor și a modului în care acestea se pot adapta la schimbările din mediul de afaceri.
 • Cultură a Îmbunătățirii Continue. Cursul VSM poate contribui la dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate către îmbunătățirea continuă, cu angajați implicați activ în identificarea și implementarea îmbunătățirilor.
 • Sprijin pentru Inițiativele Lean și Six Sigma. Organizațiile care adoptă metodologiile Lean sau Six Sigma găsesc în VSM un instrument esențial pentru îmbunătățirea performanței și eliminarea risipei.
 • Îmbunătățirea Comunicării Interne. VSM poate facilita comunicarea și colaborarea între membrii echipei, ajutând la o înțelegere comună a proceselor și a obiectivelor.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.