8D Problem Solving

8D este un proces structurat si ordonat pentru găsirea celei mai bune soluţii de rezolvare a problemelor, dar si pentru eliminarea posibilităţii ca aceasta sa reparară.

Denumirea metodei este data de cele 8 etape (denumite discipline) care sunt parcurse in ordine pentru soluționarea problemelor. 8D a fost aplicată iniţial de departamentul de apărare al SUA în cel de-al Doilea Război Mondial și răspândită ulterior de compania Ford, ce adaugă și  disciplina „0” – “Planificarea”.

Ulterior, ea a fost preluata de către companiile care lucrau în producţie, în special in domeniul auto și aerospațial. Cu timpul, metoda s-a dovedit a fi utilă și în alte industrii și aplicată în orice domeniu de activitate.

Recomandat pentru

 • Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, management implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, etc)
 • Se mai adresează și personalului din Logistică sau Suport clienți
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională
 • Cursul este recomandat în special personalului implicat în rezolvarea problemelor din industria Automotive.

Durata

2 zile. Există posibilitatea unei sesiuni de o zi de Follow up pentru proiecte practice alocate cursanților

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă ce este 8D, structura acesteia și când trebuie folosită.
 • Dobândească o perspectivă asupra culturii privind rezolvarea problemelor în organizații și a diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor.
 • Aplice în echipă metodologia și să poată selecta cele mai adecvate metode de rezolvare a problemelor.
 • Înțeleagă importanța creării de echipe pentru rezolvarea problemelor în îmbunătățirea proceselor.
 • Dobândească cunoștințe privind principalele metode şi instrumente capabile să ghideze acțiunile şi să îmbunătățească performanța organizaţiei, precum Ishikawa și 5 Why, Histograma, Pareto, etc

Structură

 • Introducere
 • Problemele – Tehnici de rezolvare
 • Introducere în metodologia 8D
 • Beneficiile utilizării metodologiei 8D
 • Aplicarea practică a metodologiei 8D, completare pași și aplicație practică
  • Instrumente: 5W&2H, Brainstorming, Pareto, Diagrame de control, Plan de Acțiune, MSA, Ishikawa, 5 Why, IPO, Diagrama de Flux, Diagrame de prioritizare / Pugh, Poka Yoke, DOE, Test Pilot, FMEA, Control Plan
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Dezvoltarea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme complexe
 • Abordare sistematică a problemelor. Metoda 8D oferă o abordare structurată și sistematică pentru identificarea, analiza și rezolvarea problemelor.
 • Reducerea recurenței problemelor. Prin aplicarea metodei 8D, organizația poate să identifice și să elimine cauzele fundamentale ale problemelor, contribuind astfel la reducerea recurenței acestora.
 • Eficiență în rezolvarea problemelor critice. Cursul 8D poate ajuta echipa să dezvolte abilități în identificarea și gestionarea problemelor critice, reducând impactul acestora asupra operațiunilor organizaționale.
 • Îmbunătățirea calității produselor/serviciilor.
 • Îmbunătățirea comunicării interne.
 • Reducerea costurilor de non-calitate
 • Creșterea satisfacției clienților
 • Încurajarea culturii de îmbunătățire continuă
 • Demonstrarea angajamentului față de calitate
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.