Tehnici Statistice cu MINITAB – Nivel Introductiv

Minitab este un software puternic de analiză a datelor și reprezentare grafică. Minitab dispune de toate instrumentele necesare pentru a analiza în mod eficient datele și a vă ajuta să găsiți soluții pentru cele mai dificile probleme de afaceri.  Principalele aplicații ale MINITAB-ului acoperă:

 • Analiza grafică (Histograma, Boplot, Dotplot, Bar Chart, Time Series Plot, Pareto Chart, Graphical Summary etc)
  • Stabilitate (Diagrame de control I-MR, Xbar chart, P chart, etc)
  • Capabilitate (Date normale / Non-normale)
  • Testarea normalității și identificarea tipului de distribuție
  • MSA (date continue și / sau discrete )
  • Testarea ipotezelor (ANOVA, Regresie, Moods Median,etc)

Recomandat pentru

 • Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, logistică, management implicat în îmbunătățirea continuă a proceselor
 • Ingineri de Proces
 • Specialiști în Lean și Six Sigma
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

2 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Deprindă abilitățile de a analiza grafic cu MINITAB datele din procese.
 • Înțeleagă noțiunilor de localizare și variație a proceselor.
 • Folosească MINITAB în construirea diagramelor de control în funcție de tipul de date.
 • Înțeleagă capabilitatea proceselor și modurile de îmbunătățire prin centrare sau reducerea variației.
 • Folosească MINITAB în studiul stabilității și/sau capabilității proceselor.
 • Înțeleagă noțiunile de acuratețe, precizie, bias, liniaritate, stabilitate, repetabilitate sau reproductibilitate.
 • Folosească MINITAB în studiile MSA pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA atât pentru date de tip continuu cât și atributiv.

Structură

 • Introducere
 • Noțiuni statistice de bază / Statistică Inferențială
 • Introducere în MINITAB
 • Grafice de bază, Analiza grafică
 • Controlul Statistic al Proceselor (SPC)
 • Analiza Sistemului de Măsurare (MSA)
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Analiza datelor mai rapidă și eficientă.
 • Luarea de decizii mai informate.
 • Identificarea pattern-urilor și tendințelor.
 • Optimizarea proceselor.
 • Gestionarea calității și a performanței.
 • Îmbunătățirea eficienței operaționale.
 • Conformitatea cu standardele și reglementările.
 • Reducerea riscurilor.
 • Dezvoltarea culturii de îmbunătățire continuă.
 • Eficientizarea proiectelor de îmbunătățire a calității.
 • Dezvoltarea abilităților echipelor.
 • Creșterea satisfacției clienților.

Recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.