Testarea Ipotezelor

Ipotezele sunt răspunsuri așteptate / posibile la chestiunile cheie. Testarea ipotezelor este un demers care constă din a determina dacă există destule dovezi pentru a respinge o ipoteză numită ipoteza nulă. În fapt se colectează date (eșantion sau eșantioane) dintr-o populație (sau mai multe) care se dorește a fi testată apoi se efectuează un test statistic. Testul ne va dovedi dacă se poate respinge sau nu ipoteza nulă.

De foarte multe ori testarea ipotezelor este obligatorie în demonstrarea cauzelor potențiale bănuite a fi vinovate de variația mare în cadrul unor parametri de ieșire importanți ai proceselor.

Recomandat pentru

 • Personal tehnic din departamentele producție, calitate, inginerie, întreținere, logistică, management implicat în îmbunătățirea continuă a proceselor
 • Ingineri de Proces
 • Specialiști în Lean și Six Sigma
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională
 • Recomandat în special personalului implicat în găsirea cauzelor rădăcină pentru procesele ce creează probleme

Durata

3 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă cum ne ajută statistica în procese.
 • Folosească elementele statistice de bază: media, mediana, moda, amplitudinea, standard deviation.
 • Deprindă abilitățile de a emite ipoteze – Ipoteza nulă, cea alternativă și elementele de bază ale testării ipotezelor.
 • Testeze normalitatea unei distribuții cu ajutorul MINITAB
 • Practice Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Atributiv – Test for Equal Variance, 1 sample T test, 2 sample T test, ANOVA cu ajutorul MINITAB.
 • Practice Testarea ipotezelor cu date distribuite non normal – Moods Median test cu ajutorul MINITAB.
 • Practice Testarea ipotezelor cu Y Atributiv x Atributiv – Chi Square test cu ajutorul MINITAB.
 • Practice Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Continuu – Corelația și Regresia cu ajutorul MINITAB.
 • Înțeleagă tipurile de riscuri, să interpreteze P-Value și să poată folosi practic testele statistice în procesele pe care le conduc.

Structură

 • Introducere
 • Noțiuni statistice de bază
 • Introducere Testarea ipotezelor
 • Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Atributiv
 • Normalitate, Test of Equal Variance, T test, One Way ANOVA
 • Testarea ipotezelor cu date distribuite non normal
 • Testarea ipotezelor cu Y Atributiv x Atributiv
 • Chi Square, Moods Median test
 • Testarea ipotezelor cu Y Continuu x Continuu
 • Scatter Plot, Corelația, Regresia simplă și Regresia Multiplă
 • Rezumat. Discuții. Închiderea cursului

Beneficii pentru organizație

 • Identificarea și eliminarea variabilităților nedorite, conducând astfel la o îmbunătățire semnificativă a calității produselor sau serviciilor furnizate.
 • Analiza datelor mai rapidă și eficientă.
 • Luarea de decizii mai informate, în special în cadrul unor proiecte de îmbunătățire prin metodologia Six Sigma.
 • Identificarea pattern-urilor și tendințelor.
 • Optimizarea proceselor. Prin analiza datelor statistice, organizația poate identifica zonele cu potențial de optimizare a proceselor, reducând costurile și îmbunătățind eficiența operațională.
 • Gestionarea calității și a performanței.
 • Îmbunătățirea eficienței operaționale.
 • Reducerea defectelor și a rework-ului. Prin utilizarea tehnicilor statistice, organizația poate identifica factorii care contribuie la defecte și poate implementa măsuri preventive pentru a reduce rework-ul și costurile asociate.
 • Dezvoltarea culturii de îmbunătățire continuă.
 • Eficientizarea proiectelor de îmbunătățire a calității.
 • Dezvoltarea abilităților echipelor. Cursul oferă membrilor echipei cunoștințe și abilități în utilizarea tehnicilor statistice, îmbunătățind astfel competențele angajaților și contribuind la dezvoltarea resurselor umane.

Creșterea satisfacției clienților. Organizațiile care reușesc să implementeze cu succes tehnici statistice în procesele lor pot câștiga un avantaj competitiv prin furnizarea de produse sau servicii de calitate superioară.

Recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.