Six Sigma Green Belt Advanced – Modulul 2

Trainingul Six Sigma Green Belt este o pregătire detaliată care îi instruiește pe profesioniști în utilizarea metodologiei Six Sigma pentru îmbunătățirea proceselor în organizații. Acesta oferă o înțelegere profundă a conceptelor, tehnicilor și instrumentelor Six Sigma, permițând participanților să conducă sau să facă parte din echipe de proiect Six Sigma.

Recomandat pentru

 • Specialiști în Calitate
 • Profesioniști în Procese
 • Manageri și Directori
 • Profesioniști din Domenii Specifice (producție, comercial, servicii financiare, sănătate, IT, logistică, etc)
 • Antreprenori și Consultanți
 • Angajați interesați de dezvoltarea profesională

Durata

5 zile

Numărul recomandat de participanți

5-10

Obiective

Cursurile Six Sigma Green Belt sunt concepute pentru a oferi participanților un set solid de competențe în îmbunătățirea proceselor, iar certificarea atestă capacitatea lor de a aplica aceste cunoștințe în practică.

La sfârșitul trainingului  participanții vor putea să:

 • Înțeleagă Metodologia Six Sigma, inclusiv conceptele DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) și modul în care acestea se aplică în îmbunătățirea proceselor.
 • Aplice instrumentele și tehnicile specifice Six Sigma pentru analiza datelor, identificarea cauzelor principale ale problemelor și evaluarea performanței proceselor.
 • Folosească MINITAB în studiile MSA pentru a determina corectitudinea deciziilor de inspectare, folosind tehnica MSA pentru date de tip atributiv.
 • Folosească MINITAB în tehnici statistice avansate (T-test, ANOVA, Moods Median Test, Chi Square test, Corelația și Regresia) – pentru demonstrarea relațiilor cauză efect din procese.
 • Folosească MINITAB în realizarea DOE.
 • Interpreteze rezultatele unui experiment.
 • Înțeleagă ce este Response Surface Method – Analiză și Interpretare.
 • Conducă sau să facă parte din echipe de proiect Six Sigma, asumându-și responsabilitatea pentru îmbunătățirea proceselor și rezolvarea problemelor în cadrul organizației.
 • Folosească conceptele statistice pentru a evalua variabilitatea proceselor și a lua decizii informate în îmbunătățirea acestora.
 • Identifice și implementeze soluții eficiente pentru îmbunătățirea proceselor, având în vedere obiectivele organizației și nevoile clienților.
 • Implementeze practici de management al calității și să dezvolte sisteme de control pentru a asigura menținerea performanței îmbunătățite a proceselor.
 • Colaboreze eficient în cadrul echipelor de proiect, evidențiind calitățile de lider și de membru responsabil.
 • Pregătească și să susțină Examenul de Certificare Six Sigma Green Belt.

Structură

 • Recapitulare Modulul 1 Six Sigma Green Belt Fundamentals
 • Concepte și instrumente Lean (Cele 8 tipuri de pierderi, Value Stream Map, 5S, Visual Management)
 • Continuare faza Măsurare
  • MSA – MSA pentru date de tip atributiv
 • Analiză
  • Introducere în Analiză
  • Analiza calitativă a datelor
  • Analiza Multi-Variabilă (Multy Vary Chart)
  • Testarea ipotezelor
  • Testarea mediei pentru y continuu și x atributiv (T-Test și ANOVA)
  • Testarea mediei pentru y continuu și x continuu (Scatterplot, Corelația, Regresia simplă și multiplă)
 • Îmbunătățire
 • Introducere în Îmbunătățire
 • Generarea ideilor – Brainstorming
  • Evaluarea și selectarea soluțiilor
  • Optimizarea Procesului – Poka Yoke, Design of Experiment & Response Surface Method, PFMEA
  • Implementarea acțiunilor (Test Pilot)
  • Verificarea eficacității acțiunilor – Diagrama de Control pe etape
 • Control
  • Introducere în Control
  • Controlul prin SMI (Sistemul de management Integrat)
  • Diagrama de Control – Rol în prevenire
  • Planul de Control
  • Lessons Learned și Recunoaștere
 • Considerente Finale
 • Recapitulare și Testare

Beneficii pentru organizație

 • Creșterea eficienței organizaționale, Reducerea costurilor.
 • Produse și servicii de calitate superioară, conform așteptărilor clienților.
 • Creșterea încrederii clienților în brand și în capacitatea de a livra produse fiabile.
 • Decizii bazate pe analiza datelor și a faptelor concrete, nu pe intuiție sau presupuneri.
 • Promovarea unei culturi a calității și a îmbunătățirii continue.
 • Angajați implicați și motivați să contribuie la creșterea eficienței și calității.
 • Certificarea angajaților în diferite niveluri Six Sigma (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt etc.).
 • Creșterea competențelor și a capacității angajaților de a rezolva probleme complexe.
 • Organizații mai competitive pe piață datorită produselor de calitate și a proceselor optimizate.
 • Capabilități superioare în fața concurenței.
 • Îmbunătățirea reputației organizației în fața clienților, partenerilor de afaceri și investitorilor.

Recomandăm cursanților accesul la un laptop având instalat software MINITAB (versiune gratuită trial 30 de zile). Acesta poate fi downlodat de pe site-ul MINITAB: https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/

Cursul se va încheia cu o examinare tip grilă și vor fi eliberate adeverințe de participare sau certificate de absolvire, după caz.

Pentru mai multe informații, ofertă personalizată sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.